Informace pro akcionáře


8.9.2015 - Oznámení o prohlášení akcií za neplatné


6.3.2015 - Oznámení dne uplatnění práva na dorovnání


22.1.2015 - Oznámení o dodatečné lhůtě k předložení akcií společnosti METRA BLANSKO a.s.


5.1.2015 - Informace pro akcionáře společnosti METRA BLANSKO a.s. o přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům a výplatě protiplnění.


15.10.2014 - Informace pro akcionáře společnosti METRA BLANSKO a.s. o závěrech řádné valné hromady konané dne 10. října 2014.


6.10.2014 - Oznámení o protinávrhu akcionáře.


22.9.2014 - Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti METRA BLANSKO a.s., která se bude konat dne 10. října 2014 od 10:00 v sídle společnosti, na adrese Blansko, Pražská 1602/7, 678 49.


22.9.2014 - Jednací a hlasovací řád k bodu č. 2 pořadu jednání VH METRA BLANSKO a.s. konané dne 10. října 2014.


13.6.2014 - Oznámení o protinávrhu akcionáře

Protinávrh akcionáře k bodu č. 10. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti METRA BLANSKO A.s., která se bude konat dne 25. června 2014, spolu se stanoviskem představenstva společnosti k němu. Více zde.


22.5.2014 – Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 společnosti METRA BLANSKO a.s.


22.5.2014 – Výroční zpráva 2013 společnosti METRA BLANSKO a.s.


22.5.2014 – Řádná účetní závěrka k 31.12.2013 společnosti METRA BLANSKO a.s.


22.5.2014 - Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu METRA BLANSKO a.s., která se bude konat dne 25. června 2014 od 10:00 v sídle společnosti, na adrese Blansko, Pražská 1602/7, 678 49. Více zde.


22.5.2014 - Návrh jednacího řádu

Návrh jednacího řádu METRA BLANSKO a.s.. K bodu č. 2. pořadu jednání valné hromady METRA BLANSKO a.s. konané 25. června 2014. Více zde.


22.5.2014 - Návrh nových stanov

Návrh nových stanov METRA BLANSKO a.s.. K bodu č. 7. Pořadu jednání valné hromady METRA BLANSKO a.s. konané 25. června 2014. Více zde.