Abychom mohli zaručit svým zákazníkům odpovídající kvality produktů a služeb, je zaveden systém managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a ISO 14001:2004. Společnost METRA BLANSKO s.r.o. je zapojena do sběrného systému RETELA, s ohledem na novelu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb a č. 7/2005 Sb, jejímž prostřednictvím se podílí na financování zpětného odběru a likvidace výrobků v oblasti měřící techniky.

CertifikatyCertifikatyCertifikatyCertifikaty