METRA BLANSKO

Facebook

MPG 96 - Digitální měřící přístroj WATTMETR

Měří jednofázově nebo třífázově střídavé napětí, proud, výkon a další parametry střídavé sítě.
Můžete ho využít jako wattmetr, ampermetr, voltmetr, převodník proudu.
Přednosti:
SD karta, přesnost 0,2 % v celém rozsahu, vysoká odolnost proti teplotám, grafické zobrazení, zvýšená odolnost proti napěťovým impulsům v síti aj.

Pro stanovení cenové nabídky a zaslání objednávky nás kontakujte:  mcu@metra.cz

Více informací

MPG 96

Moderní multifunkční měřící přístroj, určený pro vestavbu do panelu. Svým provedením je určen k montáži do všech typů rozváděčů a nejrůznějších dalších zařízení. Nabízí řadu funkcí a možnost ukládání naměřených dat.

Přístroj vyniká designovým a grafickým zpracováním a vnáší do sortimentu firmy i do samotného oboru měřící techniky zcela nový, inovativní rozměr.

Přístroj má relativně vysoký vnitřní odpor a díky modernímu řešení za použití kvalitních elektronických součástek také nízkou spotřebu. Ovládání je jednoduché a intuitivní pomocí dotykového displeje.

Displej zobrazuje minimální a maximální naměřené hodnoty a aktuální hodnotu. S funkcí grafu lze snadno procházet historii měření. Uživatel si může vzhled zobrazeni displeje přizpůsobit výběrem z několika grafických rozhraní.

Technické parametry:

 • Rozměr: 96 x 96mm, hloubka 75 mm
 • Napájení: 230VAC
 • Měřené veličiny: RMS proud, RMS napětí, činný výkon, frekvence
 • Rozlišení měřené hodnoty: 24bit
 • Displej: TFT, rozlišení 320x240px s dotykovou plochou a antialiasing grafikou
 • Dotykový panel: odporový, možno ovládat i v rukavicích
 • Jedno ovládací tlačítko pro nastavení funkcí
 • Dálková správa pomocí rozhraní RS485 a podporou ukládání dat do databáze SQL
 • SD karta pro ukládání měřených hodnot: max. 4GB
 • Formát ukládaných dat na SD kartu: MS Excel
 • Integrovány hodiny reálného času
 • Univerzální alarmový výstup: kontakt relé 24VDC/30mAA , konfigurovatelný
 • Digitální vstup: 1x vstup 24VDC
 • Měřící vstupy: 1x proudový vstup 0 - 5A, 1x napěťový vstup 0 - 250VAC
 • Rozsah pracovních teplot: -20°C až +60°C
 • Uživatelské změna grafického prostředí, ukazatele a číselníku

 

Technické parametry:

 • Referenční podmínky

       napájecí napětí:                                  24 V DC ± 2%           

       teplota:                                               23°C ± 2°C

       relativní vlhkost:                     (45 až 55) %                                      

       poloha přístroje:                                 svislá

       magnetická indukce:               0,05 mT

 • napájecí napětí                                   24Vdc / 230Vac 50 Hz (60Hz)
 • jištění přívodu napájení:                      pojistkou  1A/T
 • spotřeba                                                          3.7 W
 • kmitočet měřeného proudu a napětí  45 až 65 Hz
 • počet měřicích vstupů proudu            1 až 3
 • jmenovitý vstupní proud  In               volitelný v rozsahu 1 A až 5 A
 • rozsah vstupního proudu                    0 až 1,2 In      
 • přesnost měření výkonu                     0,2 % Pn (jmenovitého výkonu)
 • přetížitelnost proudových vstupů    

trvalá                                                  1,2x In

krátkodobá                                         20x In po dobu 1 sekundy

 • počet vstupů napětí                            1 až 3
 • jmenovité vstupní napětí         volitelné v rozsahu 57,7V až 500 V
 • přetížitelnost napěťových vstupů    

trvalá                                                   120% jmenovitého napětí Un

krátkodobá                                          200% Un po dobu 1 sekundy

 • doba ustálení po připojení napájení    1 minuta
 • elektrická pevnost (dle ČSN EN 61010-1 )

vstupy proti výstupům             3700V, 50Hz/1min

vstupy proti napájení                           3700V, 50Hz/1min

vstupy proti pomocnému napájení      3700V, 50Hz/1min

svorky proti krytu                                3700V, 50Hz/1min

mezi vstupy                                          1000 V, 50 Hz/min

 • materiál pouzdra                                 ABS
 • hmotnost                                            max. 300g
 • rozměry                                                          96x96x75 mm
 • Odolnost proti teplotám                      -40 až +80°C
 • Odolnost proti pádu                do 1J
 • Rozsah pracovních teplot                   -25 až +70°C
 • Rozsah dovolených přepravních teplot          -30 až +60°C
 • Tlak vzduchu                                     86 - 106 kPa
 • Prostředí                            obyčejné, neobsahující mechanické

  nečistoty, žíravé páry a agresivní plyny

 • Pracovní poloha                                 libovolná
 • Stupeň krytí                                        IP 20

 

Elektromagnetická kompatibilita

-                vyzařování: dle ČSN EN 55011-B (může být montováno i do obytných prostor, výtahových šachet, vodáren atd…)

-                odolnost: dle ČSN EN 6100-6-2 ed.3

Přístroj je konstruován ve skupině použití CAT III .

Při použití zásuvné karty analogových výstupů  - dle normy ČSN EN 606 88, článek 6.1.2.

Z hlediska bezpečnostních požadavků odpovídají ČSN EN 61010 – 1 (dle typu převodníku)

 • zařízení třídy ochrany II
 • Kategorie přepětí v instalaci III (max. pracovní napětí proti zemi 300Vef)
 • Stupeň znečištění 2

 

Vliv cizích magnetických polí

Při vložení přístroje do magnetického pole 0,5 mT nesmí změna údaje vlivem tohoto pole překročit zaručovanou přesnost měření.

 

Příklad objednacího kódu:

MPG96 3 4 1 3 1

         3 …………..…………..    počet stupů proudu 3

              4………..…………      počet svorek napětí 4

        1………………       jmenovitý proud 1 A

            3…………           jmenovité fázové napětí 100 V

                 1……. jmenovitý vstupní výkon Pn= 3 x Un x In

 

Sestavit kód můžete dle návodu, který se nachází v záložce ke stažení u produktu, nebo kontaktujte obchodní oddělení: mcu@metra.cz

Podobné produkty