METRA BLANSKO

Facebook

MODEL RLM-10 Zvětšit

MODEL RLM-10

MODEL RLM-10 JE MĚŘICÍ PŘEVODNÍK SVODOVÉHO PROUDU NA PRINCIPU ROGOWSKIHO CÍVKY

MĚŘENÍ SVODOVÉHO PROUDU

Měření zemnicího vodiče
- Měření v 1-, 2- a 3-fázovém systému, bez zemnicího vodiče

MĚŘENÍ PROUDU VE FÁZOVÉM VODIČI

 


Více informací

23 082 Kč  s DPH

  1. SPECIFIKACE

SENZOR PRO DETEKCI PROUDU (PRUŽNÝ MĚŘICÍ PŘEVODNÍK TYPU MĚŘICÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU – CT)

 

Model:                                     FZCT-220

Metoda:                                   Rogowskiho cívka s děleným jádrem

Vnitřní průměr:                         ø 210 mm (celková délka 650 mm)

Vliv zbytkového proudu:            menší jak 0,5 A (na nejcitlivějším místě při 50 A AC)

Výdržné zkušební (izolační) napětí:       2200 V AC/1 minuta

Délka připojovacích vodičů:      cca 2 m mezi senzorem a zobrazovací jednotkou

 

2)    MĚŘICÍ ČÁST

Měřicí funkce:                           střídavý proud na vedení a svodový proud

Měřicí metoda:                         klešťový přístroj; snímací smyčka ve funkci měřicího

transformátoru proudu (CT)

 Měřicí rozsah:                          AC: 3000 mA/30 A/300 A/3000 A

Přepínání funkcí:                      manuální otočný přepínač pro 4 měřené veličiny

Převod A/D signálu:                  dvojí integrace s detekcí efektivní hodnoty proudu

Vzorkovací četnost:                  2x /sekundu

Zobrazovací jednotka:               LCD displej, max. zobrazená hodnota 3200, se symboly

Indikace funkce „data hold“:      symbol „DH“ na LCD displeji

Indikace funkce překročení rozsahu: symbol „OL“ (overload = přetížení) na LCD displeji

Indikace vybití baterie:              symbol „B“ na LCD displeji

Signálový výstup pro záznamník: 300 mV DC pro každou měřenou veličinu při maximální hodnotě rozsahu (výstupní impedance: menší jak 10 kΩ)

Funkce automatického vypnutí napájení (auto power off): aktivována cca po 10 minutách po zapnutí napájení. Je možno ji vyřadit z činnosti přepnutím funkčního přepínače do polohy OFF a pak zase zapnutím. Při použití kabelu záznamníku je tato funkce vyřazena z činnosti.

Podsvícení displeje:                  stlačením tlačítka LIGHT se podsvítí údaj na displeji. Dalším stlačením tohoto tlačítka se podsvícení vypne.

 OBECNÉ SPECIFIKACE

Napětí měřeného obvodu:        nižší jak 600 V stříd. (AC)

Provozní teplota:                      0 až 40°C, relativní vlhkost < 80% (bez kondenzace)

Skladovací teplota:                   -10°C a 60°C, relativní vlhkost < 70% (bez kondenzace)

Zkušební výdržné napětí:          2200 V AC/1 minuta

Proudová spotřeba:                  7 mA (cca 200 hodin trvalého provozu)

Napájení:                                 LM-3 x 6

Rozměry/hmotnost:                  zobrazovací část přístroje: 159x105x53 mm (š x v x h)

                                               hmotnost cca 350 g bez baterií

                                               část přístroje se snímačem: vnitřní průměr 210 mm, hmotnost

cca 250 g

Příslušenství:                           pouzdro z měkkého materiálu, testovací vodiče (hroty), baterie, návod k obsluze

Volitelné příslušenství:              výstupní kabel pro připojení záznamníku

 PŘESNOST (platí pro teplotu 23°C ± 5°C, relativní vlhkost menší jak 85%, 50/60 Hz)

 

Rozsah

Rozlišení

Přesnost

3000 mA

1 mA

± 3% odečtené  hodnoty ± 10 digitů

30 A

0,01 A

± 2,5% odečtené  hodnoty ± 5 digitů

300 A

0,1 A

3000 A

1 A

Signálový výstup

± 2% plného rozsahu

 

* Za předpokladu, že měřený vodič bude umístěn ve středu proudové snímací smyčky

* Na rozsahu 3 000 A může displej na nejnižším řádovém místě ukazovat hodnotu 5 až 6, bez proudu na vstupu. Nejedná se o vadu přístroje.

 

 

Podobné produkty